• Trái vú sữa Việt nam sẽ được phép nhập khẩu vào Mỹ từ quý IV năm 2016

  7/26/2016 5:01:00 PM

  Tiếp theo các loại quả Việt Nam đã được Bộ Nông nghiệp Mỹ chính thức cho phép nhập khẩu vào thị trường Mỹ gồm: Thanh long, Chôm chôm, Vải và Nhãn, Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa cho đăng Công báo Liên Bang sẽ cho phép nhập khẩu thêm trái Vú sữa của Việt Nam vào Mỹ dự kiến từ Quý IV năm nay.

  Tại Công báo Liên bang ngày 19 tháng 7 năm 2016, Cơ quan kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ (APHIS) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ nêu rõ:

  Theo đề nghị của Cục bảo vệ thực vật Việt Nam, Cơ quan kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ (APHIS) đã hoàn tất Bản Báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại để đánh giá những nguy cơ liên quan đến việc nhập khẩu trái vú sữa tươi từ Việt Nam vào lục địa Hoa Kỳ. Trên cơ sở của Bản Báo cáo phân tích này, chúng tôi kết luận rằng trái vú sữa tươi từ Việt Nam là an toàn để nhập khẩu vào lục địa Hoa Kỳ, chúng tôi xác định rằng chỉ cần áp dụng một hoặc vài tiêu chuẩn về vệ sinh thực vật nhất định là có thể làm giảm bớt những nguy cơ của việc xâm nhập hay lan truyền sâu bọ thực vật hoặc dịch hại liên quan đến việc nhập khẩu trái vú sữa tươi từ Việt Nam. Những tiêu chuẩn này là:

  • Trái vú sữa tươi chỉ được nhập khẩu như hàng hóa thương mại;

  • Mỗi chuyến hàng xuất khẩu trái vú sữa tươi đều phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do Cục bảo vệ thực vật Việt Nam cấp;

  • Mỗi chuyến hàng xuất khẩu trái vú sữa tươi phải được xử lý đúng quy định theo mục 7 phần 305 của Luật về các quy định của Liên bang (CFR); và

  • Mỗi chuyến hàng xuất khẩu trái vú sữa tươi đều là đối tượng kiểm tra ngay khi cập cảng vào Hoa Kỳ.

  Chúng tôi xin công bố công khai Bản Báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại để mọi người xem xét và cho ý kiến bình luận. Thời gian gửi bình luận đến ngày 19 tháng 9 năm 2016. Sau khi xem xét mọi ý kiến đóng góp, bình luận nhận được, nếu toàn bộ phân tích kết luận của chúng tôi và Người chịu trách nhiệm xác định nguy cơ dịch hại vẫn không thay đổi chúng tôi sẽ cho công bố quyết định cho phép nhập khẩu trái vú sữa tươi từ Việt Nam vào Mỹ trong một thông báo chính thức sau.

  Như vậy, trái vú sữa tươi của Việt Nam là loại quả thứ 5 sẽ chính thức được phép nhập khẩu vào thị trường Mỹ dự kiến từ Quý IV năm nay. Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ xin thông báo tin vui này để các doanh nghiệp trong nước biết và chuẩn bị các điều kiện cần thiết về mặt hàng và thương nhân sẵn sàng cung cấp trái vú sữa tươi vào thị trường Mỹ ngay khi có Thông báo chính thức của Bộ Nông nghiệp Mỹ

  (Nguồn Tin: Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ)

 • Bộ Công Thương
 • Cục Xúc Tiến Thương Mại
 • Phòng thương mại Việt Nam
 • Vietnam Value